VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Европски дан језика (26. септембар)

Европски дан језика, установљен одлуком Савета Европе 2001. године, обележава се 26. септембра. Циљ обележавања овог важног празника јесте промоција учења језика у Европи, у оквиру и ван система формалног образовања, као и прослава језичке и културне разноврсности.

Чланови VlingS пројекта су својим досадашњим истраживањима утврдили да се само неки језици обухваћени пројектом изучавају у школском систему Србије, у неколико школа. Такав је случај са ромским, русинским и влашким. Нажалост, за друге језике попут цинцарског, банатског бугарског и ладина, та могућност не постоји. Учење мањинских језика ван школског система је још ређа појава.