VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Језички консултанти

Марија Милинковић, студент докторских студија, језички консултант за влашки на пројекту VLingS (2023–2024)

Марија Милинковић је студент докторских студија историје на Филозофском факултету у Новом Саду. Као стипендиста Министарства просвете укључена је у рад Балканолошког института САНУ. У фокусу њеног научног интересовања су румунско-српски односи крајем 19. и почетком 20. века.

Љубинка Симић, наставница ромског језика, језички консултант за ромски језик на пројекту VLingS (2023–2024)

Љубинка Симић ради као наставница Ромског језика са елементима националне културе у три основне школе у општини Књажевац од 2018. године. Радила је и као ромски координатор у општинској управи Књажевац од 2006. до 2017. године. Активиста је у цивилном сектору већ 20 година. Ради на подизању свести већинског становништва о Ромима, али и на интеграцији и социјализацији Рома у заједницу. Помогла је у писању и превођењу седам сликовница на ромском и српском језику (гурбетски и арлијски варијетет ромског). Добитница је мајске награде општине Књажевац за 2023. годину за рад и залагање. Већ неколико година сарађује са истраживачима Балканолошког института САНУ на пројектима везаним за ромски језик.

Радован Асковић, језички консултант за ромски језик на пројекту VLingS (2023–2024)

Радован Асковић је активан у невладином сектору од 2000. године на пољу промоције и заштите људских и мањинских права, посебно ромске националне мањине. Био је сарадник на бројним пројектима под покровитељством Европске комисије, УНИЦЕФ-а и различитих министарстава Владе Републике Србије. Добитник је општинске награде Признање „28. децембар“ (2004) за спровођење акција од посебног значаја за општину Пирот. Иницијатор је и творац Стратегије за инклузивно образовање ромске и друге маргинализоване деце у општини Пирот, усвојене 2007. године. Пасионирано прикупља историјске чињенице о животу Рома на подручју општине Пирот.

Кристијан Јовановић, језички консултант за ромски језик на пројекту VLingS (2023–2024)

Кристијан Јовановић је ангажован као језички консултант за ромски језик на пројекту VLingS. Већ неколико година сарађује на пројектима Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу, као писац сценарија на ромском језику и композитор. Као изворни говорник ромског језика активно помаже истраживачима Балканолошког института САНУ у обради језичких података из гурбетског варијетета ромског. Активиста је у промоцији и очувању ромског језика.

Мирослав Мержан, језички консултант за ромски језик на пројекту VLingS (2023–2024)

Мирослав Мержан је рођен у Кикинди 1961. године. Дипломирао је на Педагошкој академији и стекао звање учитеља – наставника разредне наставе.  Оснивач је Удружења грађана „Rroma Rota“, које је реализовало преко 35 пројеката за побољашање услова живота Рома, а посебно ромске деце. Био је ангажован као координатор за ромска питања у општини Ковин и у Центру за социјални рад. Оснивач је првог ромског бенда у бившој СФРЈ „Синови Хендрикса“. Отац је двојице синова.

Мира Петровић, наставница румунског језика, језички консултант за бањашки румунски на пројекту VLingS (2023–2024)

Од 2006. до 2012, Мира Петровић је предавала румунски језик са елементима националне културе ђацима основне школе „Алекса Шантић” у Вајској, док је од 2014. до 2015. радила у општинској управи Бач, као координатор за ромска питања. Њен рад на оснаживању и едукацију бањашке заједнице огледао се у значајним променама на пољу језичких и других права Бањаша из Војводине, који су говорници архаичног варијетета румунског језика.

Мирча Маран, научни сарадник, професор историје, језички консултант за румунске варијетете на пројекту VLingS (2023– 2024)

Запослен је на Високој струковној васпитачкој и медицинској школи у Вршцу. Докторирао је на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду са радом „Културне прилике код Румуна у Банату 1945–1952“. Укључен је у бројне домаће и међународне пројекте и члан је уредништва више научних и стручних часописа. До сада је објавио 25 монографија, 150 научних и стручних радова, као и низ других прилога из области историје, антропологије, педагогије и других наука. Од 2020. је главни уредник часописа за историју, друштвене и хуманистичке науке Acta Pannonica из Вршца. Уредник је двoјезичног додатка на румунском и српском језику недељника Панчевац из Панчева. Добитник је награде „Култура без граница“ на Међународном сајму књига у Клуж-Напоци (Румунија), 2015. и 2018. године, као и награде „Андреј Мурешан“ за допринос развоју историографије за 2018. годину.

Анђелија Миладиновић, студент докторских студија, језички консултант за влашки на пројекту VLingS (2023– 2024)

Анђелија Миладиновић је истраживач приправник у Балканолошком институту САНУ и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Студент је докторских студија на Филозофском факултету Универзитета у Београду и истражује културне односе Краљевине Југославије и Краљевине Румуније.

Даница Глишић, мастер, језички консултант за русински језик на пројекту VLingS (2023– 2024)

Даница Глишић је запослена на Филолошком факултету Универзитета у Београду као истраживач приправник. Области њених научних интересовања су морфологија и синтакса руског и српског, као и других словенских језика. Посебно је заинтересована за мањинске словенске језике. Тренутно се бави компаративном анализом зависних реченица у руском и српском језику.

Драган Станковић, активиста и борац за људска права, језички консултант за бањашки румунски на пројекту VLingS (2023– 2024)

Студирао је на Високој школи струковних студија за васпитаче у Вршцу. Поред редовних обавеза током студија учествовао је на студентским конференцијама представљајући свој рад из области образовања. Његов рад у оквиру активизма, дужи од две деценије, огледао се у учешћу у политичком ромском покрету, који је донео промене ромској заједници.

Александар Репеџић, кустос, језички консултант за влашки у оквиру пројекта VLingS (2023– 2024)

Александар Репеџић је дипломирао етнологију и антропологију на Универзитету у Београду, а тренутно ради као кустос етнолог у Музеју Понишавља у Пироту. Стручњак је за област влашке културе и има велико теренско искуство у влашкој заједници источне Србије. Александар Репеџић је аутор бројних књига, публикација, изложби и документарних филмова, а два пута је номинован од стране Националног комитета Међународног савета музеја у категорији Музејски стручњак године.