VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Галерија

Вишејезични уметник (влашки, српски, грчки) Драгиша Ћосић у центру Београда

Септембар 2023, Београд

Мирјана Мирић у теренским истраживањима ромске заједнице, предграђе Београда

Август 2023, Батајница

Кривељ, влашко село у источној Србији, где убрзана експанзија површинског копа рудника прети животној средини и угрожава језик

Август 2023, Кривељ, општина Бор

Теренска истраживања у бањашкој заједници у Раљи

Јули 2023, Раља, централна Србија

Анамарија Сореску-Маринковић и Мирча Маран током теренског истраживања бањашке заједнице у Банатском Новом Селу

Јули 2023, Банатско Ново Село

Анђела Реџић током теренских истраживања у заједници Банатских Бугара

Јули 2023, Скореновац, Бело Блато, Конак и Иваново

Мирјана Мирић и Светлана Ћирковић у теренским истраживањима у ромској заједници у Баваништу

Јули 2023, Баваниште

Прва радионица за обучавањe језичких консултаната у оквиру пројекта VLingS

Март 2023, Балканолошки институт САНУ

Чланови тима VLingS одржали су предавање о теренским истраживањима у мањинским језичким заједницама у Србији

Фебруар 2023, Иваново

Мирјана Мирић и Анамарија Сореску-Маринковић на међународној конференцији „Мањински и угрожени језици у вишејезичном контексту Балкана“

Децембар 2022, Ca’Foscari Универзитет у Венецији (Италија)

Представљање VLingS пројекта

Новембар 2022, Вукова задужбина, Београд

Далибор Соколовић и Анђела Реџић на теренским истраживањима у Иванову и Белом Блату

Септембар-октобар 2022, Бело Блато, Иваново

Светлана Ћирковић и Мирјана Мирић тестирају пилот социолингвистички упитник у ромској заједници у Књажевцу

Мај 2022, Књажевац

Светлана Ћирковић и Мирјана Мирић на теренским истраживањима ромске заједнице у Баваништу

Октобар 2022, Баваниште

Анамарија Сореску-Маринковић на теренским истраживањима влашке заједнице у источној Србији и шире

Август 2022, Мајданпек, Рудна Глава, Бор, Зрењанин

Анамарија Сореску-Маринковић на теренским истраживањима влашке заједнице у источној Србији

Јун 2022, Шипиково, Мајданпек, Подгорац, Злот

Хибридна радионица посвећена дискусији прве верзије социолингвистичког упитника

Балканолошки институт САНУ, Београд, мај 2022.

Попуњавање извештаја за први квартал

Балканолошки институт САНУ, Београд, 4. мај 2022.

Прва радионица чланова тима

Балканолошки институт САНУ, Београд, 9. фебруар 2022.