VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Међународна конференција „Банатски Бугари – културно наслеђе, језик и књижевност”

Анђела Реџић и Далибор Соколовић, чланови тима VLingS, учествовали су 26. јануара 2024. на конференцији „Банатските българи – културно наследство, език и литература“ у Бугарској академији наука у Софији. Они су представили своје истраживање „Домени употребе банатског бугарског језика у Србији“, засновано на теренском раду у оквиру пројекта VLingS. Анђела и Далибор истакли су да је банатски бугарски или палћенски, према доменима употребе, језик приватне сфере, употребљава се најчешће у породичним разговорима, док се у другим доменима, нарочито у званичној употреби мења српским језиком, али и другим мањинским, као што су словачки и мађарски.