VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Међународна конференција „Бугаристика широм света. Филологија код куће”

Далибор Соколовић је 13. октобра 2023. године учествовао на међународној конференцији „Българистиката по света. Филологиата у дома” (Бугаристика широм света. Филологија код куће), у организацији Универзитета „Неофит Рилски” у Благоевграду, у Бугарској. Далибор је представио рад под називом „Актуелна истраживања језика палћанске заједнице у Војводини” као директан резултат пројекта VLingS.