VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Међународна конференција „Мали језици на великој сцени: Језичка разноврсност у истраживању, ревитализацији и политикама”

У периоду од 7. до 10. децембра 2023. Биљана Радић-Бојанић, једна од чланица пројекта VLingS, учествовала је на конференцији „Small languages on the big stage: Linguistic diversity in research, revitalisation, and policies“, Коју је организовао Универзитет Лудвиг Максимилијан у Минхену, где је презентовала рад под насловом „Documentation of small endangered languages in Serbia: entering and engaging the community“ у коауторству са Валентином Соколовском. Биљана и Валентина се у раду баве искуствима истраживача током теренског истраживања, посебно аспектима везаним ѕа успостављање контакта са заједницом, регрутовање саговорника, добијање писаног пристанка на истраживање и објашњавање значаја документовања језика.