VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Међународна конференција „Семиотички пејзажи вишејезичних пограничних подручја”

Универзитет Фридрих Шилер у Јени организовао је конференцију под називом „Семиотички пејзажи вишејезичних пограничних подручја“ од 9. до 10. новембра 2023. године. Чланица VLingS пројекта, Мирјана Мирић, учествовала је на конференцији и онлајн представила свој рад под називом „Настава ромског језика у Србији“, који се једним делом заснива на подацима прикупљеним у теренским истраживањима ромских заједница спроведеним у оквиру VLingS пројекта. Излагање је било фокусирано на раскорак између законских оквира и језичких политика усмерених на наставу мањинских језика у Србији и имплементације датих политика у пракси, са посебним фокусом на наставу ромског језика.