VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Међународна конференција „Fundamentals and Advances in Balkan Linguistics“ (FABL) ”

Анамарија Сореску-Маринковић, Мирјана Мирић и Валентина Соколовска, чланице пројекта VLingS, учествовале су 16. новембра 2023. на међународној конференцији „Fundamentals and Advances in Balkan Linguistics“ (FABL) у организацији Филолошког факултета Универзитета у Београду. Три научнице су излагале рад под насловом „Mother Tongue in the Balkans: A Speakers’ Perspective on the Meaning of the Concept“, у оквиру кога су представиле резултате пилот социолингвистичког теренског истраживања спроведеног у оквиру пројекта VLingS.