VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Међународна конференција „Vulnerable and Endangered Languages in Europe“ (VELE2024)

Филолошки факултет Универзитета у Београду организоваће међународну конференцију „Vulnerable and Endangered Languages in Europe“ (VELE 2024), која је резултат пројекта VLingS. Конференција је планирана искључиво као догађај уживо.
Пленарни говорници: Ђустина Селвели (Универзитет у Љубљани), Јарон Матрас (Астон Универзитет) и Томаш Вихеркјевич (Универзитет у Познању).
Датум конференције: 2–4. октобар 2024.
Рок за слање апстраката: 1. март 2024.
Позив за радове je у наставку.
Контакт: vele2024belgrade@gmail.com