VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Нова књига о Власима источне Србије

Анамарија Сореску-Маринковић, руководилац пројекта VLingS, и Моника Хуцану, страни лектор на Филолошком факултету Универзитета у Београду, објавиле су монографију „The Vlachs of Eastern Serbia: Language and Society“. Књигу је издала Аустријска академија наука и представља прву опширну социолингвистичку анализу влашке заједнице у источној Србији. Истраживање је делимично подржао Фонд за науку Републике Србије, кроз пројекат VLingS.