VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Паун Ес Дурлић: „Ворбар: фразеолошко влашко-српски речник традиционалне културе Влаха источне Србије“

Почетком октобра 2023. изашао је из штампе „Ворбар: фразеолошко влашко-српски речник традиционалне културе Влаха источне Србије“ аутора Пауна Ес Дурлића. Књига је резултат вишегодишњег рада аутора, његовог огромног ентузијазма и темељног знања из неколико дисциплина – археологије, лингвистике, антропологије и етнологије. Дурлић, иако етнолог по основној формацији, аутор је једног од првих система транскрипције влашког говора. Како је влашки један од рањивих језичких варијетета у Србији покривених нашим пројектом, поздрављамо објављивање ове важне и обухватне публикације лексикографског типа, у нади да ће утицати на очување језика и етно-културног идентитета влашке мањине, као и да ће омогућити да се стекне јаснија слика о Власима источне Србије, који су, како аутор тврди, на путу коначне асимилације и нестанка са етничке карте Србије.