VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Петар Радосављевић: „Језик Рома Бајаша у Хрватској. Фонологија и морфологија бајашког румуњског”

Анамарија Сореску-Маринковић, руководилац пројекта VLingS, била је 20. децембра 2023. године гост Филозофског факултета Универзитета у Загребу, где је говорила о књизи Петра Радосављевића „Језик Рома Бајаша у Хрватској. Фонологија и морфологија бајашког румуњског”, објављенoj 2022. у издању FF Press. Бајашки румунски је један од рањивих језичких варијетета који је обухваћен пројектом VLingS. Међутим, детаљан граматички опис бајашких идиома у Србији још увек недостаје, а овај варијетет се и данас искључиво користи као усмени језик. Угроженим језичким заједницама широм света потребно је више посвећених истраживача попут Петра Радосављевића.