VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Попис становништва 2022

Републички завод за статистику објавио је коначне резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова спроведеног 2022. године. Према резултатима у Србији се 327 особа декларисало као Цинцари, што је више него 2011. године, када је регистровано само 243 Цинцара. Надамо се да ће пораст броја Цинцара довести до повећане употребе и ревитализације њиховог рањивог језика.