VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Предавање „Критеријуми за процену виталности и рањивости ромског језика у Србији“

На позив Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ, др Мирјана Мирић, учесница VLingS пројекта, одржала је предавање под називом „Критеријуми за процену виталности и рањивости ромског језика у Србији“. Предавање је одржано у Српској академији наука и уметности у Београду, 4. октобра 2023. Представљени су резултати пилот теренских истраживања, обављених током 2022. године у ромским заједницама у Србији.