VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Предавање: „Шта за Вас значи матерњи језик? О значењу концепта у рањивим језичким заједницама“

Анамарија Сореску-Маринковић, руководилац пројекта VLingS, одржала је 8. новембра 2023. године предавање под насловом “What does ‘mother tongue’ mean to you? On the meaning of the concept in vulnerable linguistic communities” („Шта за Вас значи матерњи језик? О значењу концепта у рањивим језичким заједницама) на Универзитету у Регензбургу (Немачка). Представљени су резултати пилот истраживања спроведеног 2022. у оквиру пројекта VLingS.