VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Округли сто „Нови правци у мултидисциплинарним истраживањима Балкана“

Балканолошки институт Српске академије наука и уметности организовао је 24. октобра 2022. округли сто „Нови правци у мултидисциплинарним истраживањима Балкана“, на коме су учествовали истраживачи из Бугарске, Грчке, Ирске, Италије и Румуније. Анамарија Сореску-Маринковић, руководилац VLingS пројекта, говорила је о пројекту и о значају проучавања језичке рањивости и угрожености на подручју Балкана.