VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Теренска истраживања у русинској заједници

У оквиру теренских истраживања у русинској заједници, Стефана Пауновић Родић је имала прилике да разговара и са Ђуром Лаћаком (Дюра Латяк). Каква част!