VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Попис 2022

У Републици Србији је у току попис становништва и домаћинстава, који траје од 1. до 31. октобра 2022. Обрасци за попис су преведени на 20 језика националних мањина, међу којима су и русински, ромски и влашки, који су такође обихваћени нашим пројектом, као рањиви језици и језички варијетети.