VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Дани цинцарске културе

Др Мирјана Ћорковић и др Анамарија Сореску-Маринковић присуствовале су манифестацији Дани цинцарске културе, где су имале прилику да се упознају са богатим културним наслеђем Цинцара у Србији и региону кроз изложбу, предавања, приче о граду и породици као важним местима сећања Цинцара, затим кроз разговор са члановима заједнице и староградску музику на цинцарском. Манифестација је одржана од 2. до 4. јуна 2022, у Кући краља Петра у Београду, у организацији Српско-цинцарског друштва Луњина.