VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Конференција „Лингвокултурологија у глотодидактици и лингвистичким истраживањима“

Др Далибор Соколовић и др Стефана Пауновић Родић, чланови тима VLingS пројекта, учествовали су у програму међународног скупа „Лингвокултурологија у глотодидактици и лингвистичким истраживањима”, одржаног у Лођу (Пољска) 25−27. маја 2022, организованог од стране Универзитета за друштвене науке и економију у Лођу. Представили су свој рад „Пројекат Рањиви језици и лингвистички варијетети у Србији – лингвокултуролошки аспекти упитника”.