VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Конференција „Мањински језици у Србији и југоисточној Европи: изазови и могућности“

Др Мирјана Ћорковић и др Далибор Соколовић учествовали су у програму међународног скупа „Мањински језици у Србији и југоисточној Европи: изазови и могућности“, одржаног у Суботици 7. и 8. априла 2022. Организатори скупа били су Балканолошки институт САНУ и Универзитет у Ослу. Др Соколовић је представио рад на тему „Улога образовања у актуелној језичкој ситуацији словачког језика у Србији (Војводина)“, док је др Ћорковић говорила о румунском језику као економском капиталу у Србији.