VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Предавање „Ромски и српски – контактни језички феномени“

Др Светлана Ћирковић одржала је 5. маја 2022. године предавање студентима славистике Филолошког факултета у Београду под називом „Ромски и српски – контактни језички феномени“. Осим феномена попут балканизама и позајмљеница, карактеристичних за језике у контакту, др Ћирковић је скренула пажњу и на угроженост ромског језика, непрецизност података о угрожености ромског језика у међународним базама и истакла потребу за детаљнијим истраживањима процене угрожености, уз примену сложенијих и софистициранијих социолингвистичких критеријума.