VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Мегленорумуни у Гудурици

После Другог светског рата неколико мегленорумунских породица из села Хума (данас у Републици Северној Македонији) населило се у Гудурицу, војвођанско село у ком данас живи више од 15 националности. Иако су били невидљиви у званичним статистикама, прва генерација Мегленорумуна сачувала је свој језик, балкански романски варијетет који има мање од 5.000 говорника у целој Европи. Међутим, мегленорумунски је данас у Србији готово нестао, с обзиром на то да малобројни преостали говорници имају само пасивно знање језика. Др Анамарија Сореску-Маринковић је од 2014. године више пута посетила Гудурицу и снимила интервјуе на мегленорумунском, са старијим члановима заједнице. У августу 2022. године њени саговорници могли су се сетити само неколико речи на мегленорумунском.