VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Годишња конференција ромолошких студија

Највећа научна манифестација посвећена ромолошким студијама широм света – Међународна конференција ромолошких студија Gypsy Lore Society одржана је у Београду, од 28. до 30. септембра 2022. у Српској академији наука и уметности. Коорганизатор конференције био је Одбор за проучавање живота и обичаја Рома при Српској академији наука и уметности. Конференција је окупила скоро стотину научника из различитих дисциплина, посвећених проучавању разних аспеката ромолошких студија. Ромски је један од рањивих језика у Србији, обухваћен нашим пројектом. У оквиру конференције, др Светлана Ћирковић и др Мирјана Мирић представиле су рад „Ред речи у именичкој фрази у гурбетском ромском у источној Србији: корпусна метода”, док је др Анамарија Сореску-Маринковић презентовала рад „Језички пејзаж банатских гробља: дешифровање миграција Бањаша”.