VLingS

Vulnerable Languages and Linguistic Varieties in Serbia

Гурбетски ромски у контакту

Ромски је један од рањивих језика у Србији који је обухваћен нашим пројектом. У јуну 2022. године др Светлана Ћирковић и др Мирјана Мирић објавиле су монографију „Гурбетски ромски у контакту. Анализа балканизама и позајмљеница из српског језика“. Надамо се да ће књига подстаћи даља истраживања о ромским варијететима у Србији и шире и да ће бити драгоцена како за лингвисте, тако и за чланове заједнице.